Akcjonariusze
 
Akcjonariusz Ilość akcji Udział w akcjonariacie (%)
ALH Aircraft Leasing Holdings Ltd. 12,994,905 30.01%
Mesotania Holdings Ltd.  9,857,217 22.76%
Nationale-Nederlanden Otwarty
Fundusz Emerytalny 
2,500,000 5.77%
Aurimas Sanikovas 294,478 0.68%
Tadas Goberis 147,239 0.34%
Pozostali akcjonariusze 17,511,754 40.44%
Łącznie 43,305,593 100.00%