Nasza firma

Nasze zaplecze

 

Wyraźna koncentracja na używanych wąskokadłubowych samolotach pasażerskich i regionalnych odrzutowcach. W przeciwieństwie do wiodących notowanych na giełdzie firm leasingowych, koncentrujemy się w segmencie samolotów używanych, a nie w nowszych modelach samolotów. 

Głęboka znajomość docelowego rynku samolotów. Samoloty używane wiodących linii trafiają do zróżnicowanej bazy klientów na całym świecie, ale szczególnie do odbiorców w Środkowej i Wschodniej Europie, Rosji i Krajach Bałtyckich. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu w działalności w tym regionie, nasi eksperci zgromadzili obszerną wiedzę na temat tych aktywów.

Opłacalne rozwiązania w zakresie prowadzenia transakcji. Dzięki własnej rozbudowanej sieci kontaktów możemy znaleźć samolot w ograniczonych lub kontrolowanych warunkach, włączając przejęcie, transakcje związane z aktywami wysokiego ryzyka oraz inne podobne sytuacje. Umożliwia nam to nabywanie aktywów poniżej ich podstawowej wartości lub na warunkach dostępnych tylko w wyjątkowych relacjach.

Zespół światowych ekspertów lotniczych. Utrzymujemy otwarty dostęp do możliwości oferowanych przez sieć sprzedaży Avia Solutions Group, spółki notowanej na GPW w Warszawie, posiadającej ponad 17 spółek zależnych, dostarczających globalnych rozwiązań biznesowych dla lotnictwa. Współpraca obejmuje również silną relację ze spółką-córką Grupy – firmą FL Technics, która jest globalnym dostawcą szytych na miarę rozwiązań w zakresie utrzymania i remontów samolotów. Pozwala nam to minimalizować ryzyko wartości rezydualnej oraz zarządzać flotą w najbardziej bezpieczny i wydajny sposób w ciągu całego cyklu życia samolotów.

 

Nasza strategia

 

Na przestrzeni lat zgromadziliśmy bogate doświadczenie na polu zarządzania i leasingu samolotów. Pewnie umacniamy naszą pozycję:

  • Utrzymując zaangażowanie w nasze aktywa docelowe, co pozwala nam generować atrakcyjne zyski gotówkowe;
  • Gromadząc unikalną wiedzą na temat transakcji "off-market" w oparciu o bliską współpracę z leasingodawcami, inwestorami finansowymi i brokerami;
  • Niezwłocznie reagując na najnowsze osiągnięcia pojawiające się na rynku, by realizować cele długoterminowe nabywając aktywa podczas spadków koniunktury;
  • Opracowując elastyczne strategie odsprzedaży, które nie zobowiązują nas do sprzedaży aktywów na niekorzystnych warunkach podczas spadków koniunktury.