Usługi konsultingowe

Usługi konsultingowe firmy AviaAM Leasing bazują na wieloletnim doświadczeniu, gromadzeniu wiedzy przemysłowej i współpracy z wiodącymi graczami na rynku i instytucjami. Firma koncentruje się na doradztwie w zakresie konstruowania floty samolotowej, planowaniu finansowania aktywów, analizach i ewaluacji rynku, jak również ubezpieczeniach samolotów.

Opracowywanie struktury floty samolotów

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu firma AviaAM Leasing może udzielać porad w zakresie odpowiedniego wyboru floty i organizacji linii zgodnie z aktualnym rozmiarem i planowaną ekspansją biznesu Klienta.

Planowanie finansowe

AviaAM Leasing posiada możliwości świadczenia zindywidualizowanego doradztwa w zakresie najlepszego podejścia do zarządzania inwestycjami finansowymi Klienta w flotę. Niezależnie czy chodzi o ograniczenie ryzyka deprecjacji aktywów czy optymalizację finansów Klienta poprzez leasing samolotu lub nabycie samolotu – AviaAM Leasing pomoże skonstruować strategię najkorzystniejszą dla Klienta. 

Analiza i ewaluacja rynku

Posiadając bezkonkurencyjny dostęp do cennej wiedzy na temat rynku, AviaAM Leasing wspiera swoich Klientów dostarczając pełne, aktualne i dokładne informacje na temat rynku. Nieustanne badania zapewniają Klientom firmy pozostawanie na czele w branży, umożliwiają im podejmować we właściwym czasie optymalne decyzje biznesowe.

Jako aktywny uczestnik rynku leasingu samolotów AviaAM Leasing posiada kompetencje do doradztwa w zakresie kluczowych zmiennych, wpływających na branżę. Świadczone z należytą starannością, usługi konsultingowe firmy obejmują:
  • Analizę tras i współczynnika zapełnienia;
  • Wyniki finansowe i analizę kredytową linii lotniczych;
  • Analizy w zakresie obsługi technicznej samolotów.

Rozwiązania w zakresie ubezpieczenia samolotów

W bliskiej współpracy z ubezpieczycielami samolotów, AviaAM Leasing wspiera swoich klientów w zakresie strukturyzacji ryzyka i efektywnych programów ubezpieczenia samolotów. Zakresem usług są objęte: 

  • Ocena bieżących ubezpieczeń;
  • Opracowywanie strategii ubezpieczeniowych;
  • Negocjacje w sprawie przedłużenia ubezpieczeń;
  • Codzienna obsługa ubezpieczenia;
  • Raporty dotyczące rynku ubezpieczeń.