Zarządzanie aktywami

AviaAM Leasing jest przygotowana do świadczenia właścicielom samolotów, finansistom i inwestorom wszelkich usług w zakresie aktywów niezbędnych do zarządzania portfolio samolotów. W zakres obowiązków wchodzą:

 • Administracja;
 • Kontrola i zapewnienie jakości;
 • Zarządzanie transakcjami;
 • Usługi remarketingu.

Usługi zarządzania samolotami

AviaAM Leasing dostarcza kompletne usługi zarządzania samolotem skoncentrowane na ochronie wartości aktywa dla właścicieli i inwestorów. Wsparcie w zakresie zarządzania świadczone przez AviaAM Leasing jest nakierowane na następujące funkcje:

 • Regularne audyty;
 • Zarządzanie utrzymaniem rezerwy technicznej;
 • Monitoring techniczny;
 • Kwestie prawne i pokrycie ryzyka aktywów;
 • Monitoring finansowy i analizy;
 • Zarządzanie dostawami i zwrotem samolotów.
Usługi techniczne świadczone przez firmę obejmują również monitorowanie stanu technicznego samolotu, znajdującego się w leasingu i stałą kontrolę grafiku przeglądów, które należy uwzględnić, oraz zmiany w sytuacji finansowej i technicznej leasingobiorcy.
 

Usługi remarketingu samolotów

Remarketing samolotów jest integralną funkcją AviaAM Leasing. Celem firmy jest dostarczenie wszystkich niezbędnych narzędzi i pomocy, aby umieścić samolot najbardziej odpowiednim klientom w odpowiednim terminie. Precyzyjnie, usługi AviaAM Leasing obejmują:

 • Ogólne analizy warunków rynkowych;
 • Rozwój bazy klientów docelowych;
 • Określenie strategii cenowych;
 • Reklamę;
 • Przedkładanie i negocjowanie ofert handlowych;
 • Negocjowanie kontraktów i opracowywanie struktury transakcji;
 • Przygotowywanie, projektowanie i dostarczanie ostatecznych dokumentów transakcyjnych.